Steeds meer mensen willen fit blijven

Uit een sectorbevraging blijkt dat er in de Belgische fitnessclubs per 100.000 bezoeken slechts 0,32 positieve gevallen van Covid-19 werden vastgesteld, sinds de heropening van de clubs in juni. De sectorprotocollen worden nauwgezet opgevolgd waardoor een veilige trainingsomgeving wordt gegarandeerd. Steeds meer Belgen maken daar gebruik van om te werken aan meer weerbaarheid, immuniteit, fysiek en mentaal welzijn.

Deze cijfers zijn in lijn met de resultaten van onderzoeken wereldwijd. Aan de Belgische bevraging hebben 458 clubs meegewerkt. In totaliteit werden, sinds de heropening van de clubs in juni, slechts 68 positieve corona gevallen geregistreerd bij meer dan 700.000 fitness beoefenaars welke regelmatige deze clubs bezoeken (0,0097%). De sector protocollen blijken efficiënt en worden nauwgezet opgevolgd. Dat er zo weinig besmettingen zijn en geen enkele uitbraak of cluster werd geregistreerd is volgens Eric Vandenabeele, directeur van de Belgische beroepsvereniging Fitness.be, het resultaat van een gezamenlijke inspanning van clubs, professionals en beoefenaars. Allen samen willen ze blijven werken aan hun gezondheid en hiervoor houden ze ‘hun’ club zo veilig en hygiënisch mogelijk.

Fitnessclubs zijn succesvol aan het heropleven na de verplichte sluiting. Steeds meer beoefenaars vinden de weg terug naar de clubs en ook veel nieuwe klanten zoeken een veilige omgeving en professionele begeleiding om met succes te werken aan hun fysieke en mentale weerbaarheid. ‘Fit zijn of worden is nu meer dan ooit belangrijk’, zegt Eric Vandenabeele. ‘Onze sector is deel van de oplossing en helpt om te strijden tegen het virus in de komende herfst en wintermaanden’. Fit zijn is misschien wel één van de meest efficiënte coronamaatregelen om het effect van een besmetting zoveel mogelijk te reduceren tot milde aandoeningen.

Fitnessclubs werken met degelijke software waardoor het makkelijk is data van hun bezoekers bij te houden en op te volgen. De voorbije drie maanden hebben slechts 9 bevraagde clubs contact gehad met contact tracing wat het laag besmettingsrisico bevestigt.
De Fitnesssector wil een belangrijke rol spelen in de strijd tegen corona en andere leefstijl gerelateerde aandoeningen. Door meer mensen fit en weerbaar te maken wil ze blijvend deze gezondheidscrisis bekampen. Haar rol zal meer dan waarschijnlijk aan belang toenemen de komende maanden. De sector, de clubs en de professionals zijn er klaar voor, en de studie toont dat dit kan in een veilige omgeving.

BRON:
Fitness.be - de Belgische beroepsvereniging voor de fitnesssector