Helaas, ook HUPHUP moet tijdelijk weer sluiten.

Het aantal besmettingen met Corona blijft stijgen. Ook al waren fitnesscentra, en zeker niet de HUPHUP clubs, geen bron van besmettingen, toch moeten wij helaas, samen met heel wat andere bedrijven, verplicht weer onze deuren sluiten. 

Onze overheid gaat inderdaad de getroffen bedrijven ondersteunen. Concreet wil dit zeggen dat de bedrijven die moeten sluiten 10% van hun omzet van vorig jaar uitgekeerd krijgen van de overheid als ondersteuning. De regering gaat ervan uit dat een bedrijf 15% van zijn omzet moet spenderen aan vaste kosten zoals huur, leningen, .... De rest van de omzet bestaan voor een groot deel uit aankoopkosten van goederen, verbruiksproducten, ... Daar deze bij een sluiting normaal ook wegvallen, kunnen de bedrijven min of meer overleven als ze wat medewerking krijgen van huisbazen en leveranciers. 

Voor de fitness sector gaat dit verhaal helaas niet op. Onze vaste kosten liggen veel hoger. Wij hebben veel m2 huur en veel dure toestellen in verhouding tot onze omzet. Wij hebben geen verbruiksgoederen of verkoop producten die we inkopen en doorverkopen. Dat maakt dat onze vaste kosten een 50% van onze omzet zijn. De rest gaat naar personeel en het bedrijfsresultaat. Als wij maar 10% op onze omzet als ondersteuning krijgen, maken we elke maand dat wij gesloten zijn 40% verlies! 

De eerste verplichte sluiting heeft ons sterk geraakt, maar we zijn er toch doorgekomen dankzij jullie, onze trouwe leden!

Helaas waren de 4 maanden van heropening niet voldoende om onze liquiditeiten te herstellen.

Deze tweede sluiting is dus nog moeilijker dan de eerste. Anders dan de meeste andere fitnessclubs is HUPHUP bij de eerste sluiting gelijk gestopt met lidgelden te incasseren. Dit heeft echter onze reserves aangetast. Bovendien konden wij na de heropening maar aan halve kracht werken, waardoor wij geen nieuwe buffer konden opbouwen.

Ook dit keer willen we niet zonder meer de lidgelden blijven incasseren.

Maar anders dan bij de eerste sluiting, kunnen wij het ons deze keer echt niet veroorloven om helemaal zonder inkomsten te vallen. Te veel vaste kosten lopen gewoon door.

Om te overleven als bedrijf hebben we jullie steun nodig.  Wij begrijpen dat niet iedereen dezelfde inspanning kan of wil doen, en daarom willen wij 4 opties voorstellen. Via mail en SMS hebben we je een link gezonden naar een enquête waar jij je keuze kon aangeven. 

Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een mailtje naar klantendienst@huphup.be

We begrijpen volledig dat de coronavirus-crisis voor iedereen moeilijk is, daarom hebben we deze opties gecreëerd. Wat je ook kiest, gewoon terugkomen naar de club zodra deze weer open is, zal al een enorme hulp zijn. Hopelijk kan dat heel snel. HUPHUP is een deel van de oplossing, niet een deel van het probleem. Wat je ook kiest, dit is enkel geldig voor de maand november 2020. Als we ook in december 2020 nog niet open mogen, zullen we jullie eind november opnieuw een voorstel doen. We zullen zeker nooit zonder overleg zomaar het lidgeld incasseren. 

Bij voorbaat dank voor je reactie, zorg goed voor jezelf en je dierbaren. We hopen jullie zeer binnenkort weer in de clubs te mogen begroeten.

Namens jullie coaches en alle andere medewerkers van HUPHUP, bedankt en tot ziens!