HUPHUP als medicijn tegen rugklachten

Oefentherapie

Dat oefeningen helpen bij rugklachten is door de wetenschap algemeen geweten en goed gedocumenteerd. Oefentherapie is zowel bij acute als bij chronische klachten bijna altijd efficiënter dan rust of medicatie. Er zijn heel weinig rugklachten waarbij oefentherapie niet aangewezen is. 

De uitdaging is om mensen met rugklachten veilig, maar ook efficiënt te laten oefenen. 

Veilig: In de medische sector is er voldoende kennis om mensen met rugklachten veilig te laten oefenen. Helaas beperkt het oefenen in de medische sector zich meestal tot de beweeglijkheid en de coördinatie herstellen. De spieren echt ingrijpend versterken zodat zij de rug beter ondersteunen lukt in deze setting helaas meestal niet, zodat rugklachten na de medische oefentherapie vaak weer terugkomen. 

Efficiënt: De grootste winst is te behalen in het versterken van de rugspieren. Je spieren ondersteunen én beschermen je rug. Spieren hebben een uniek kenmerk. Als je spieren 10 % sterker maakt kunnen zij een bepaalde belasting 10 keer beter weerstaan. Iets wat normaal met veel moeite maar 1 of 2 keer lukt, gaat dan met dezelfde moeite 8 tot 12 keer lukken. Als je spieren sterker worden, hebben ze het veel gemakkelijker om je rug te beschermen tegen de dagelijkse belasting. 

Om spieren sterker te maken moet je ze echter zo zwaar prikkelen dat ze kleine beschadigingen oplopen, microtraumata, en zich als reactie hierop zich gaan versterken. Maar natuurlijk moet dit veilig blijven. 

Veilig én efficiënt: Om zonder risico op blessures, de spieren zo zwaar te prikkelen dat er microtraumata ontstaan, is niet zo eenvoudig.
Aan deze voorwaarden moet voldaan worden:

  • Je moet binnen een bepaalde bewegingsgrens blijven waarin de wervels, tussenwervelschijven en gewrichten minimaal belast worden om blessures te vermijden.
  • Je moet precies aan de juiste belasting trainen, niet te zwaar en niet te licht. De weerstand moet ook heel regelmatig met kleine stapjes verhoogd worden.
  • Alle spieren werken als een spierketting samen. Het is dus niet voldoende om enkel je rug- en buikspieren te oefenen.
    Alle spieren zijn belangrijk, ook deze van je benen en je armen.

Zowel veilig als efficiënt oefenen is nu mogelijk dankzij de technologie van de Milon toestellen, indien deze ingesteld worden door deskundige personen.

 

De HUPHUP oplossing: Veilig én efficiënt

HUPHUP is in November 2019 gestart met een specifiek programma voor mensen met rugpijn en rugklachten. Er werd een 'bijsluiter rugklachten' ontwikkeld, exclusief voor HUPHUP,  in samenwerking met Artsen en Kinesitherapeuten. 

Deze 'bijsluiter rugklachten' is een uniek document dat onze medewerkers helpt om inzicht te krijgen in het specifiek probleem van elke klant. Er kunnen heel veel oorzaken zijn van rugklachten, en zeker niet voor elke rugklacht is de oefentherapie gelijk. 

Deze HUPHUP bijsluiter zal garanderen dat elke individuele klant, altijd het meest geschikte oefenprogramma krijgt voor zijn specifieke klacht. Wat ook de vooropleiding, of de specifieke kennis van de medewerker is. HUPHUP heeft voor een unieke standaard gezorgd in alle HUPHUP clubs, zodat elke medewerker in elke club steeds dezelfde efficiënte én veilige oefentherapie zal aanbieden. 

Al onze medewerkers hebben elke vrijdagnamiddag opleiding. Dat is de reden dat HUPHUP vrijdagnamiddag gesloten is.
Wij vinden het voortdurend bijscholen van onze medewerkers een essentieel kenmerk van HUPHUP. 

Een zeer belangrijk deel van de opleidingen bestaan uit het inzicht geven in rugklachten, en in het gebruik van deze bijsluiter om mensen met rugklachten veilig en efficiënt te laten sporten, om zo hun rugklachten te verbeteren. 

 

Meten is weten.

Naast de standaardisatie heeft HUPHUP een tweede uniek instrument ontwikkeld. Bij elke starter wordt zowel bij de start, als op vaste momenten in zijn training een evaluatie gemaakt. 

Er worden zowel objectieve resultaten gemeten zoals krachttoename, verbeterde beweeglijkheid, maar ook subjectieve resultaten zoals pijnbeleving, hinder in het dagelijkse leven bij bepaalde activiteiten, enzoverder. 

 Al deze resultaten worden digitaal opgeslagen op een online platform zodat HUPHUP deze gegevens kan analyseren. Hierdoor krijgen we volgende inzichten: 

  • Met welke rugklachten komen de mensen naar HUPHUP?
  • Bij welke rugklachten kunnen wij welke mate van verbetering vaststellen? 
  • Hoe snel en hoe veel verminderen de klachten? 
  • Bij hoeveel mensen is er een verbetering, of zijn er ook die meer klachten krijgen? 

 

Aan de hand van deze gegevens kunnen wij, indien nodig, onze trainingsplannen bijsturen. 

Wij tonen echter ook aan dat HUPHUP dé aangewezen partner is, zowel om rugklachten te voorkomen, maar ook om rugklachten te behandelen. 

HUPHUP heeft tal van fans die getuigen hoe de trainingstherapie van HUPHUP hun leven positief veranderd heeft, maar wij kunnen nu ook objectief aantonen bij hoeveel mensen wij effectief dé oplossing waren. 

HUPHUP staat open voor elke samenwerking met onderzoekers, universiteiten, artsen en de overheid. Wij staan open voor elke instantie die wil onderzoeken wat onze methodiek is, en wat de resultaten zijn. 

Eerste resultaten

Aanvang winter 2019 startten onze eerste 250 deelnemers, verspreid over een 25-tal HUPHUP-clubs in Vlaanderen, met het rugprogramma. De kandidaten doorliepen een 6 weken durend, ononderbroken parcours. Er werd door elke deelnemer minstens 2 maal per week getraind en dit gedurende (amper!) een 30 minuten per sessie. Dit alles onder het wakende oog van onze professionele coaches die elke participant begeleidden op onze hoogwaardige en veilige Milon-toestellen.

Niet echt verrassend, maar wel erg verblijdend te constateren dat 80% van de deelnemers die zich aanmeldden met rugklachten, 45-plussers waren.

3 op 4 deelnemers aan het rugprogramma waren vooralsnog vrouwen. Nochtans verschilt het percentage tussen mannen en vrouwen met chronisch lage rugpijn amper: 18% mannen versus 22% vrouwen. Mogen we besluiten dat een warme oproep om deel te nemen aan een volgend rug programma voor alle heren met rugklachten, een goede inschatting is?

In de soorten rugaandoeningen die we konden registreren, steekt de rughernia er torenhoog bovenuit, gevolgd door lumbago, scoliose en sciatique.

Een ruime 75% van de deelnemers gaven aan dat ze zich reeds na deze korte periode van 6 weken merkbaar beter voelden. Dit vertaalde zich ook in het aantal participanten dat er resoluut voor koos om permanent te blijven trainen bij HUPHUP na het beëindigen hun traject: een 50% ervaarde een positieve gedragsverandering, voelde zich fitter en blijft ondertussen flink trainen.